Phương thức thanh toán

Thanh toán bng tin mt hoc chuyn khon.

- Thanh toán chuyn khon:

Tng công ty C phn Phong Phú

1/ Tại NH TMCP Công Thương VN - CN TP.HCM (Vietin Bank)

    Số TK (VND): 102010000087474 Số TK (USD): 102020000008706


2/ Tại NH HSBC BANK (VN) LTD – HCM

    Số TK (VND): 001-001387-101 Số TK (USD): 001-001387-001


3/ Tại NH TMCP Ngoại Thương VN - CN TP.HCM (Vietcombank)

    Số TK (VND): 007.100.0005388 Số TK (USD): 007.137.0081938


4/ Tại NH TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN - CN TP.HCM (BIDV)

    Số TK (VND): 31010000005837 Số TK (USD): 31010370001945


5/ Tại NH TMCP Quốc Tế - Chi nhánh HCM (VIB)

    Số TK (VND): 604704060000127 Số TK (USD): 604840060000022


6/ Ngân hàng TM CP Sài Gòn Hà Nội – CN HCM (SHB)

    Số TK (VND): 1006467905 Số TK (USD): 1006474833


 - Thanh toán bng tin mt: nhn hàng ti ca hàng gn nht hoc giao hàng tn nhà (cng thêm phí giao hàng).